Østjyllands Sprogforening

Formand
Pk. Christian Fawkner Warner
Tlf.: 4048 4257
E-mail: CCW001@politi.dk


Referat af generalforsamling i Sprogforeningen i Østjyllands Politi afholdt d. 26 marts 2021
Referat af generalforsamling d. 17. januar 2020 i Sprogforeningen i Østjyllands Politi
Top