Indmeldelse

Som aflønnet af Rigspolitiet kan du indmelde dig i Sprogforbundet

Anmoder herved om optagelse som medlem af Politiets Sprogforbund. Kontingent kr. 5,00 pr. måned, der trækkes via lønnen.

Medlemsskabet giver mulighed for at udnytte alle de aktiviteter, som sprogforbundet tilbyder sine medlemmer, bl.a. opsparing via lønnen. Aktiviteterne kan ses her på hjemmesiden. Såfremt der ønskes opsparing via lønnen kan beløbet anføres nedenfor (min. kr. 100,00 – maks. kr. 1.500,00 pr. måned).
Vi henleder opmærksomheden på at opsparing med løntræk sker til først mulige 1. i en måned. Ikrafttrædelse afhænger af Rigspolitiets skæringsdato for indberetning

Bankoplysninger
Samtykke erklæring *
Top