Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk eller arabisk – hvad vil du være bedre til?

Politiets Sprogforbund tilbyder igen i år sprogundervisning i en række forskellige sprog, på flere niveauer og ved anvendelse af forskellige undervisningsformer.

Vores undervisning foregår enten i Sprogforbundets lokaler i Københavns centrum eller i din egen politikreds, mens brevkurserne afvikles via nettet. Vores virtuelle sprogkurser gennemføres med Zoom eller MS Teams som platform, og du kan derfor – nærmest uanset hvor du befinder dig – stifte bekendtskab med et nyt sprog, hvis du altså ikke bare vil være bedre til et sprog, du kan i forvejen. 

Undervisningen er gratis, og Sprogforbundet stiller alle undervisningsmaterialer til rådighed under kurserne.

Sådan gør du
Du tilmelder dig efterårets undervisning via dette link: Tilmeldingsblanketter senest fredag den 25. juni 2021.

Umiddelbart efter sommerferien meddeler vi dig tid og sted for den første undervisningslektion, der typisk vil ligge i september/oktober måned.

Hvis du har spørgsmål til undervisningen, eller ønsker undervisning i andre sprogfag, end de der fremgår af ansøgningsblanketterne, skal du kontakte din lokale sprogforening. Se kontaktoplysningerne via De lokale sprogforeninger

Herudover er du altid velkommen til at kontakte Politiets Sprogforbund på: mail@politiets-sprogforbund.dk eller tlf. 4515-2088  

Top