NB – AFLYST! Sprogforening Nordsjælland indkalder til ordinær general forsamling

I henhold til foreningens love indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 31. marts 2021 kl. 15:00

i kantinen på station Syd

NB! – Grundet Corona situationen er generalforsamlingen AFLYST !
Dagsorden ifølge lovene:

§ 5.03
Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter på dagsordenen:

 1. valg af dirigent
 2. beretning
 3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. behandling af indkomne forslag
 5. valg:
  a) Formand (Bodil Blaabjerg) – villig til genvalg.
  b) Bestyrelsesmedlem (Pia Hautorp) – villig til genvalg).
  Best. suppleant (Henriette Haals) – ønsker ikke genvalg
  c) 1 revisor og 1 revisorsuppleant (Hans Beck Nielsen) – afgår, men tilgår som revisor.
 6. eventuelt

§ 5.04 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden. Herfra dog undtaget forslag, der fremsættes af bestyrelsen.

Bodil Blaabjerg, formand
Station Syd.

Top