Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening indkalder til ordinær generalforsamling

Oprettet d.

Torsdag den 2. marts 2023 kl. 15:00 i Kantinen på Politigården i Holstebro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optælling af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. a: Valg af formand. Regin Østergaard på valg.
  b: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Jeanette Kolding, Skive
  En repræsentant fra Silkeborg, Ringkøbing, Herning og Thisted

  Valg af suppleant til bestyrelsen.
  c: Valg af revisor. Peter Ranzau, Skive på valg.
  Valg af revisorsuppleant. Peder Byskov, Viborg på valg.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Evt.

Vedr. punkt 5 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til formand Regin Østergaard, Viborg senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Foreningen vil i forbindelse med generalforsamlingen være vært ved lidt kaffe og noget kage, hvorfor du skal tilmelde dig generalforsamlingen hvis du ønsker at deltage.

Tilmelding sendes den 24. februar 2023 til:
Regin Østergaard – ROE001@politi.dk eller 51222461

På bestyrelsens vegne
Regin Østergaard

 

Top