Sprogforening Nordsjælland indkalder til ordinær generalforsamling

Oprettet d.

I henhold til foreningens love indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 1. februar 2023 kl. 16:30
i kantinen på Gentofte politistation.

Dagsorden ifølge lovene:

§ 5.03 Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. valg:
  a) Formand (Bodil Blaabjerg) – villig til genvalg.
  b)  Bestyrelsesmedlem (Morten Halkjær Jacobsen) – villig til genvalg. Best. suppleant (Jimmyscott Carter Søndergaard) – ønsker ikke genvalg.
  Nicolai Perfeldt ønsker at opstille som best. suppleant.
  c)  1 revisor (Nicolai Perfeldt) afgår som kasser.
  Jimmyscott Carter Søndergaard ønsker at tilgå som revisor. 1 Revisorsuppleant (Hans Bæk Nielsen) ønsker genvalg.
 6. Eventuelt

§ 5.04 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.
Herfra dog undtaget forslag, der fremsættes af bestyrelsen.

Bodil Blaabjerg, formand
Station Syd.

Top