Nordsjælland indkalder til ordinær generalforsamling

Aug
17

I henhold til foreningens love indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 17. august 2021 kl. 15:00

i kantinen på station Midt.

Dagsorden ifølge lovene:

 • 5.03 Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter på dagsordenen:
 • Valg af dirigent
 • Beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg:
 1. Formand (Bodil Blaabjerg) – villig til genvalg.
 2. Bestyrelsesmedlem (Pia Hautorp) – villig til genvalg).

Best. suppleant (Henriette Haals) – ønsker ikke genvalg

 1. 1 revisor (Nicolai Perfeldt) afgår og revisorsuppleant (Hans Beck Nielsen) ønsker genvalg og tilgår som revisor.
 • Eventuelt

 

 • 5.04 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

Herfra dog undtaget forslag, der fremsættes af bestyrelsen.

 

Bodil Blaabjerg, formand

Station Syd.

Top