Indkaldelse til Generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening

Mar
5

Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening indkalder hermed til ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 15:00

i Kantinen på Politigården i Holstebro – lokale 5,9.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optælling af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. a: Valg af formand. Regin Østergaard på valg.
  b: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Karl Tange, Thisted
  Jeanette Kolding, Skive
  En repræsentant fra Silkeborg og Ringkøbing
  Valg af suppleant til bestyrelsen.
  c: Valg af revisor. Peter Ranzau, Skive på valg.
  Valg af revisorsuppleant. Peder Byskov, Viborg på valg.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Evt.

Vedr. punkt 5 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til formand Regin Østergaard, Viborg senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Foreningen vil i forbindelse med generalforsamlingen være vært ved en kop kaffe og et styk kage, hvorfor vi gerne vil have, at du tilmelder dig generalforsamlingen.

Tilmelding sendes den 1. marts 2019 til:

Regin Østergaard – roe001@politi.dk eller 51222461

På bestyrelsens vegne

Regin Østergaard

Top