Om Os

Politiets Sprogforbund blev oprettet i 1943 og som ansat i politiet har du mulighed for at blive medlem af Politiets Sprogforbund og drage nytte af de mange fordele, som Sprogforbundet kan byde på.

Politiets Sprogforbund samarbejder med Rigspolitichefen og de faglige organisationer, og dette samarbejde har bl.a. haft betydning for indførelse af undervisning i engelsk og tysk på Politiskolen. Hensigten er, at alle polititjenestemænd skal have undervisning i de 2 hovedsprog. Det har fra starten været forudsat, at den undervisning, der påbegyndes på Politiskolen, skal videreføres eller holdes vedlige af de lokale sprogforeninger.

Formål
Det er sprogforbundets formål at varetage og fremme medlemmernes sproglige interesser og iværksætte andre foranstaltninger, der kan være til gavn for medlemmerne.

Andre aktiviteter
Politiets Sprogforbund har igennem årene skabt en række andre goder for medlemmerne, og der iværksættes løbende nye aktiviteter.

Kontingent
Der betales et beskedent kontingent, som for tiden andrager 5 kr. pr. måned. Medlemskontingentet trækkes i lønnen. Kontingentet udbetales hvert år i januar måned til de respektive lokale sprogforeninger i forhold til medlemstallet til støtte for de lokale aktiviteter.

Top