Sprogundervisning

Sprogforbundet tilbyder forskellige former for sprogundervisning til alle ansatte i politi- og anklagemyndigheden.

Holdundervisning i alle hovedsprog og på flere niveauer gennemføres i vinterhalvåret ved din lokale sprogforening. Undervisningen kan foregå på tjenestestederne. Lærerne er kvalificerede undervisere, og undervisningsbøgerne udlånes vederlagsfrit af Sprogforbundet.

  • Skriftlig engelsk er et brevkursus i to niveauer.
  • Skriftlig fransk er et brevkursus i to niveauer.

Intensiv undervisning i engelsk tilbydes på vegne af Rigspolitiet i forbindelse med sprogtest før udsendelse til internationale missioner.

Undervisningen er gratis.

Kan I samle et sproghold på dit tjenestested, kan undervisningen arrangeres efter Jeres ønsker med hensyn til ugedag og tidspunkt.

Tilsvarende gælder, hvis tjenestestedet har et ønske om relevant undervisning til specielle funktioner – eksempelvis på alarmcentralerne, servicecentrene, eller hvor der vil kunne oprettes målrettet undervisning.

Sprogforbundet giver dig også mulighed for selvstudium, idet vi har et antal kurser, der kan lejes billigt.

Top