Bestilling af Sprogforbundets lommebog

Bestilling af Lommebog 2020
Lommebogen er gratis og indeholder kun en kalender

Der tillægges porto, ved forsendelse - 16,00 kr. ved 1 stk.

Hermed bestilles eksemplarer af Sprogforbundets lommebog 2020 + porto på kr.16,00 pr. stk

Lommebøgerne bedes sendt til:

Top