Mindeord over Karin Fogh Andersen

Sprogforbundets har mistet sit faglige fyrtårn inden for skriftlig engelsk. 

Den 2. juli 2019 modtog vi den triste besked, at Karin Fogh Andersen var sovet ind efter nogen tids sygdom.

Dermed mistede Politiets Sprogforbund ikke kun en yderst kompetent og vellidt engelsklærer, men en helt central figur, der igennem tre årtier har været omdrejningspunktet for udvikling og drift af forbundets undervisningsprogram i skriftligt engelsk.

Karin, der i sin tid kom til Sprogforbundet fra en stilling i AOF, startede med at undervise i mundtlig engelsk. Her husker man, at hun havde en rigtig god fornemmelse for at sikre balancen mellem et højt fagligt udbytte og gode sociale/kollegiale oplevelser på de undervisningshold hun var ansvarlig for. 

Det var på denne baggrund helt oplagt at betro Karin opgaven med at udvikle og drive forbundets nye program for undervisning i skriftlig engelsk, en opgave som hun frem til for nylig har udført med stor dygtighed og entusiasme.

I en tid, hvor hyppige jobskifte er mere reglen end undtagelsen, vil nogen måske undre sig over, at der ikke er skiftet ud på netop denne post. Svaret er helt enkelt – elevevalueringerne efter hvert undervisningshold har gennem årene vist, at Karin fuldt ud var i stand til at holde både sig selv og sin undervisning opdateret.

Med superlativer som: ”Fremragende, super kompetent, konstruktiv, fleksibel og formidabel underviser/undervisning”, har det været helt naturligt for forbundets ledelse at fortsætte samarbejdet med Karin år efter år, indtil hendes sygdom satte en stopper herfor.

Karin vil blive savnet af Sprogforbundets ledelse, medarbejdere og kursister.

Æret være Karins minde.

På Sprogforbundets vegne

Michael Fl. Rasmussen
Formand.

Top