København, Rigspolitiet og Bornholm indkalder til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde medlemmerne til:

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 16:15

i  Færdselshuset (Gl. Station 5), kantinen, Gl. Køge Landevej 1, 2500 Valby, med følgende

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg:
  a) Næstformand. Lars Eriksen er villig til genvalg.
  Kasserer. Bestyrelsen. Michael Vollmer er villig til genvalg.
  b) 2 Bestyrelsesmedlemmer:
  Jørgen Andersen er villig til genvalg.
  Tina Skovhede villig til genvalg
  c) 1 bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen foreslår Jacob R. Grell.
  d) 1 revisor. Bestyrelsen foreslår Claus Hansen.
  e) 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Vibeke Frømsdorf.
 6.  Eventuelt.

****************************************************************************************************

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden, politikommissær Asger Jensen, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil foreningen, sammen med deltagerne, være vært ved det traditionelle traktement, som forbindes med sprogforeningens generalforsamling. Prisen for deltagelse i traktementet er blot kr. 75,-.

Tilmelding til traktementet kan ske ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor fra tirsdag den 6 februar 2018 kl. 10:00 på tlf. 45152085 eller lokal (15)2085  frem til og med mandag den 5. marts 2018 (Begrænset plads, så først til mølle……).

BEMÆRK. Grundet adgangskontrol vil vi først have adgang til lokalerne fra kl. 15:45.

Bestyrelsen.

Top