Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 15:00 i Kantinen på Politigården i Thisted.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optælling af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. a: Valg af kasserer. Claus Berg på valg.
  b: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Ove Færch Nielsen, Herning
  Gert Østergaard, Holstebro
  En repræsentant fra Silkeborg og RingkøbingValg af suppleant til bestyrelsen.c: Valg af revisor. Peter Ranzau, Skive på valg.
  Valg af revisorsuppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Evt.

Vedr. punkt 5 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til formand Regin Østergaard, Viborg senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Foreningen vil i forbindelse med generalforsamlingen være vært ved en lille anretning, hvorfor vi gerne vil have, at du tilmelder dig generalforsamlingen.

Tilmelding sendes den 8. marts 2018 til:
Regin Østergaard –  ROE001@politi.dk eller 7258 3044

på bestyrelsens vegne

Regin Østtergaard

Top