Ordinær Generalforsamling i Midt- og Vestsjællands Politis Sprogforening

Mar
15

Hermed Indkaldes til ordinær Generalforsamling i Midt- og Vestsjællands Politis SPROGFORENING

fredag den 15. marts 2019 kl. 13.00 på Roskilde Politigård.

 

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg:

Formanden: Kjeld Trøjborg – Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Hanne Sønderbæk – Villig til genvalg

Sekretær: Michael Bondesen – Villig til genvalg

Revisor: Kim Lorentsen – Villig til genvalg

Revisorsuppleant – Kurt Worsøe er villig til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde  senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

På Sprogforeningens vegne

Kjeld Trøjborg

Formand

Top