Indkaldelse til Generalforsamling i København, Rigspolitiet og Bornholm

Mar
14

Politiets Sprogforening København, Rigspolitiet og Bornholm

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde medlemmerne til:

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 16:15

i Færdselshuset (Gl. Station 5), kantinen, Gl. Køge Landevej 1, 2500 Valby, med følgende

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg:
  a. Formand. Asger Jensen er villig til genvalg.
  b. 2 bestyrelsesmedlemmer:
  Lene Hvidtfeldt er villig til genvalg.
  Preben Harrig er villig til genvalg.
  c. 1 bestyrelsessuppleant.
  Lars Wenstrup er villig til genvalg.
  d. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år. Bestyrelsen foreslår Erik Skriver.
  e. 1 revisor. Kim Lundager er villig til genvalg.
  f. 1 revisorsuppleant. Vibeke Frømsdorf er villig til genvalg.
 6. Eventuelt.

****************************************************************************************************
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden, politikommissær Asger Jensen, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil foreningen byde på det traditionelle traktement, som forbindes med sprogforeningens generalforsamling. Prisen for deltagelse i traktementet er blot kr. 75,-Tilmelding til traktementet kan ske ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor fra mandag den 4. februar 2019 kl. 10:00 på tlf. 45152085 eller lokal (15)2085 frem til og med mandag den 4. marts 2019 (Begrænset plads, så først til mølle……).
BEMÆRK. Grundet adgangskontrol vil vi først have adgang til lokalerne fra kl. 15:45.

Bestyrelsen.

Top